Osynlig lingual tandställning

I takt med utbredningen av sociala medier, har insikten om kvalitativ tandregleringsbehandling också förstärkts bland patienter. På vår specialistklinik för osynlig lingual tandreglering (tandreglering från insidan av tandraderna) möter vi dagligen patienter som hos andra tandregleringskliniker (som utövar konventionell tandreglering) fått förslag på behandling med tandställning på utsidan. En vanligt förekommande kommentar hos dessa patienter (särskilt vuxna patienter) är att de inte önskar att ha en konventionell tandställning på utsidan eftersom den stör, utseendemässigt, deras sociala interaktioner under en lång tidsperiod (ca 2 år).

Hos oss på tandreglering Stureplan har vi full förståelse för patienternas kritik mot att ha synlig tandreglering på utsidan av tänderna. Patienter söker vanligtvis tandregleringsbehandling för att de utseendemässigt störs av sina tänder. Att i detta läge, ytterligare störa patientens utseende med en tandställning på utsidan under en lång tid kan vara föga berättigat.

Estetik är ett av de viktigaste målen inom tandreglering. Osynlig lingual tandställning är den enda behandlingsmetoden som inte stör patientens utseende under genomförandet av tandregleringen. Ett behagligt estetiskt utseende ökar patientens självkänsla och försäkrar att patientens sociala kontakt förblir opåverkad. Idag, mer än någonsin, är särskilt vuxna patienter medvetna om och besvärade av bla utstående tänder, ojämna och trångställda tänder och mellanrum mellan tänderna, vilket leder till att de undviker att le eller skratta på det sätt de skulle vilja.

Vidare, möter vi en del patienter som av sin allmäntandläkare eller tandreglerare som inte utövar osynlig lingual tandreglering fått felaktig information om osynlig lingual tandreglering. Dessa patienter har ofta blivit informerade om att osynlig lingual tandreglering inte skulle kunna hjälpa deras bettfel eller att resultatet inte skulle bli tillräckligt bra osv. Således, får patienten acceptera att tandställning på utsidan är deras enda alternativ.

Nedan visas bilder på studiemodeller av en patient före behandling med osynlig lingual tandreglering, under behandlig och efter avslutad behandlig. Dessa bilder har patienten själv publicerat på sin egen blogg. Studiemodellerna visar på ett stort överbett tillsammans med trångställda och ojämna tänder i både över- och underkäken. Patienten har behandlats med osynlig lingual tandreglering under 24 månader. Av bilden framgår att tandregleringen är helt osynlig under genomförandet av tandregleringen. Den Avslutande bilden visar på ett idealt resultat, både estetiskt och bettrelationsmässigt.

Resultatet av detta fall, sammanfaller med mottot hos Tandreglering Stureplan vad beträffar modern kvalitativ osynlig lingual tandreglering, som en kombination av vetenskap och konst.

 

Exempel på patient som är behandlade med osynlig lingual tandreglering

 

Gipsmodeller före behandlingen

Patient under behandling med osynlig lingual tandreglering i över och underkäken

Resultat efter behandling med ideal estetik och käkrelation

 

Kort beskrinving av tekniken för osynlig lingual tandreglering

Nedan förklaras kortfattat delar av tekniken för osynlig lingual tandreglering och vad som skiljer osynlig lingual tandställning från synlig tandställning på utsidan;

Tekniken för osynlig lingual tandreglering är avancerad och kräver ytterligare kompetens och erfarenhet utöver den traditionella specialistutbildningen inom tandreglering. Framställning av tandställningen, insättandet och genomförandet av tandregleringsbehandlingen är olik den för synlig tandreglering.

Framställning av tandställningen

Vid tandställning på utsidan, har fästen av tandställningen oftast ett standardiserat tredimensionellt mått inbakad i sig. Tandregleraren placerar tandställningensfästen direkt på tandytornas utsida vilket görs på kliniken direkt i samband med besöket.

När det gäller osynlig lingual (mot tungan) tandreglering, sitter tandställningens fästen på tandytan på insidan av tänder i över- och underkäken. Till skillnad från tandytan på utsidan, uppvisar tandytan på insidan en mycket oregelbunden form. Detta bla gör att tredimensionella positionen av tandställningens fästen måste definieras och mätas individuellt för enskilda tänder och käkar i laboratoriet. Detta görs med hjälp av digitaliserad teknik för definiering och placering av tandställningsfästenas position.

Det är viktigt att notera att osynlig lingual tandreglering är namnet på en tandregleringsteknik precis som det framgår av namnet och inget annat. En del kliniker har blandat ihop namn på osynlig lingual tandreglering med laboratoriets namn dvs den som tillverkar tandställningen t.ex. STB eller Incognito.

Således, finns det en rad olika varumärkesnamn på fästen och laboratorier som kan ingå eller framställa tandställningen; Några varumärkesnamn är tex Conceal, Stealth, Forestadent, Incognito, Fujita, STB, Evolution, osv.

STB brackets är tex mindre och lämpar sig för vissa behandlingstyper,

Stealth system är lämpligare för andra bettfel,

Incognito är tex en skräddarskydd tandställning som lämpar sig särskilt för tandreglerare som är i inlärningsfasen av tekniken osynlig lingual tandreglering. Nackdelen med denna teknik är dock att tandställningens fästen är för stora.

Viktigt är att påpeka att den mest avgörande faktorn för behandlingsresultaten är tandreglerings specialistens erfarenhet och dennes behandlingsplanering. Osynlig lingual tandreglering är ingen teknik man lär sig under ett fåtal år utan det krävs lång erfarenhet med ett stort antal färdigbehandlade patienter . Tandregleringen Stureplan har specialiserat sig särskilt på tandregleringsbehandlingar med osynlig lingual tandreglering och har mångåring erfarenhet av denna teknik i samarbete med internationella specialister. Dessutom har vi utvecklat en egen teknik som möjliggör en effektiv och gynnsam behandling för patienten. Vi har behandlat och behandlar ett ansenligt antal patienter från alla delar av Sverige och Norden. Alla nya patienter får möjlighet att träffa och ha samtal med andra patienter som är under behandling eller är färdig behandlade.

Patient Victoria Adler

”Rekommenderar starkt! Är jätte nöjd över mitt resultat. Det finns ingenting som stoppar ett perfekt resultat på denna klinik!”

När det gäller planering av behandlingar med osynlig lingual tandställning, är det viktig att inte enbart ta hänsyn till tänder och käkar utan även till mjukvävnadskompositionen och inte minst muskelvävnadsstrukturen. På senare tid har det framforskats en del ny kunskap om människans käkmuskeluppbyggnad (se nedan för en sammanfattning). Denna kunskap använder vi i samband med planering av behandlingar med osynlig lingual tandställning.