Pris tandreglering och osynlig tandställning

Pris för tandställning

Normal synlig, 29.000kr

Vanlig tandställning i båda käkar, sex vita fästen ingår.

Normal osynlig, 49.000kr

Osynlig tandställning i överkäke och synlig i underkäke.

Exklusiv osynlig, 59.000kr

Osynlig tandställning i båda käkar.

Pris för konsultation, 800kr

Kostnaden för behandlingar delbetalas (räntefritt) alltid efter överenskommelse med patienten.