Frågor och svar om osynlig lingual tandställning

Vad är priset för en tandreglering/tandställning?

Vår prislista för tandställning >>

 

Varför osynlig lingual tandställning (”räls på insidan”)?

Det är känt att efter 8-års åldern, är kriterierna för det som uppfattas som attraktivt de samma som för vuxna individer. Såväl den egna uppfattningen som omgivningens uppfattning om någons tand-, käk- och ansikts estetik påverkar  dennes psykologiska utveckling från tidig barndom till vuxen ålder.  Munnens utseende och leendet spelar en viktig roll i den subjektiva bedömningen av hur attraktivt ett ansikte är. Barn och vuxna med ”normal” tand- och käkstatus bedöms som snyggare, mer önskvärda som vänner, och mer intelligenta än de med tand- och käkfelställningar.

En säker behandling av nästan alla vuxna/barn patienter med tand- och käkfelställningar kräver någon form av fastsittande tandställning ”räls” utförd av en specialisttandläkare inom tandreglering. Många patienter som är rekommenderade behandling med tandställning (”räls”) på  utsidan av tänderna , väljer bort bort tandställningen med anledningen av att den syns.

För oss på tandreglering Stureplan är det lätt att förstå patienternas kritik mot ”räls” på utsidan av tänderna. Patienterna, särskilt vuxna, söker vanligtvis tandregleringsbehandling för att de utseendemässigt störs av sina tand- och käkfelställningar. Att i detta läge, ytterligare störa deras utseende med en tandställning på utsidan under en lång tid kan vara olämpligt.

Idag är osynlig lingual tandställning (”räls” på insidan av tänderna)

Bildresultat för tandställning

den enda seriösa behandlingsmetoden som inte stör patientens utseende under genomförandet av tandregleringen, samtidigt som den garanterar ett gott behandligsresultat av hög kvalitet och enligt patientens önskemål.

För mer information vg se informationsvideo  http://youtu.be/89sYmDbVfeE

 

Ett behagligt utseende i samband med en tandregleringsbehandling, ökar patientens självkänsla och försäkrar att patientens sociala kontakt förblir opåverkad. Vi är specialister på osynlig tandreglering och erbjuder våra patienter osynlig tandställning, där tandställningens fästen limmas på insidan av tänderna (räls på insidan av tänderna). Ingen i din omgivning kommer att märka att du har tandställning. Vår klinik har behandlat ett ansenligt antal patienter från hela landet med modern osynlig lingual tandreglering och är Skandinaniens mest erfarna klinik inom området.

Kan man behandla alla bettfel med osynlig lingual tandställning?

Ja. Alla bettfel som behandlas med traditionell synlig tandställning kan också behandlas med osynlig lingual tandställning.

Varför jobbar inte alla kliniker osynlig lingual tandställning?

Denna teknik kräver mångårig erfarenhet utöver den traditionella tandregleringsspecialist kompetensen. För ett fullgott tandregleringsresultat med osynlig lingual teknik krävs att  tandregleringsspecialisten har ca 10 års erfarent av patientbehandling med denna teknik. Därför, utförs inte denna behandling rutinmässigt på alla kliniker. Dessutom, har vi på vår specialistklinik utvecklat en egen teknik som vi är ensamma om.

Innan behandlingen påbörjas, har alla våra nya patienter möjlighet att träffa andra patienter som redan är  under behandling, för att ta del av deras erfarenhet av osynlig lingual tandreglering.

Hur lång tid tar behandlingen med osynlig lingual tandställning jämfört med traditionell synlig tandställning?

Det är ingen stor sskillnad i behandlingstid mellan patienter som behandlas med osynlig lingual tandställning och dem som behandlas med traditionell tandställning.

Hur mycket skiljer sig behandlingskostnaden med osynlig lingual tandställning  jämfört  med traditionell synlig tandställning?

Priset för en tandreglering/tandställning är individuellt och avgörs av hur stor tandreglering som behöver göras och vilken metod du väljer. För allmänna prisuppgifter vg se under separat rubrik om Kostnad på förstasidan.

En del av vuxna patienter har möjlighet att få en liten del av sin tandreglering bekostad av försäkringskassan. En förutsättning är dock, kortfattat sagt, att bettfelen stör funktionen och att tandfelställningarna är uttalade.

Hur sätter man fast tandställningen på insidan?

Fastsittande tandställning sätts fast på insidan av tänderna och blir därmed osynlig för omgivningen. Varje fästes position bestäms med hjälp av noggranna metoder i laboratoriet (vanligen datorbaserad teknik).

Är det smärtsamt att tandreglera med lingual osynlig tandställning?

Insättningen av tandställningen är inte smärtsamt. Dock, speciellt i början av behandlingen (ca 1 vecka ) kan man känna att tänderna ömmar och att tandställningen skaver mot tungan. Mot smärtan kan man ta smärtstillande tabletter ett par dagar och vax kan mildra skavproblemen.

Håller lingual osynlig tandställning?

Tandställningen skall i regel hålla under behandlingen. Man bör undvika hårda och sega saker som segt godis, kola och liknande. Råa rotfrukter tex, morötter och gröna äpplen skall man också undvika. När man äter dessa, ska man inte bita av utan skära av bitar eller riva.

Går tänderna tillbaka efter behandlingen?

Huruvida tänderna går tillbaka efter behandlingen är en fråga om noggrann planering före behandlingen och användande av rätt teknik. Behandlingsresultaten med osynlig lingual tandreglering är mycket stabila.

Hur ofta kontrollerar man sin tandställning?

Vi brukar vilja träffa våra patienter var 6:e vecka. Dock, är kontroll intervallet individuellt och i en del situationer kan återbesöken ske med kortare eller längre intervall.

Är det svårt att hålla tänderna rena när man har osynlig lingual tandställning?

God rengöring av tänder och tandkött är en förutsättning för en lyckad tandregleringsbehandling utan inflammation i tandköttet och karies. Det tar lite längre tid att borsta tänderna när man har tandställning (ca 5-10 min).