Barn och ungdomar

Hos oss på tandreglering Stureplan möter vi dagligen barn och föräldrar som upplever ett stort behov av tandreglering pga ovannämnda orsaker. De söker sig till oss för en ”second opinion” och diskussion kring barnets bett- och käkstatus.

Alla barn och ungdomar upp till 19-årsåldern, blir vid sina årliga tandläkarbesök undersökta av sin allmäntandläkare gällande deras tand- och käkutveckling. Stockholms läns landsting har upprättat vissa ramar för tandregleringsbehandling, där endast en viss andel av barnen med bett- och käkfelställningar får möjlighet till tandregleringsbehandling.

Till exempel måste föräldrar till många barn med ojämna eller glesställda tänder, själva stå för kostnaden för sitt barns tandreglering.

En säker behandling av nästan alla bettfel hos barn och ungdomar kräver någon form av fastsittande tandställning (”räls”).  Dock önskar många av dessa ungdomar alternativ till ”räls” på utsidan av tänderna eftersom de upplever att  en synlig ”räls”  stör deras sociala intraktion med omgivningen. Vi på tandreglering Stureplan träffar till och med barn och ungdomar som beskriver stor rädsla för att bli mobbade av sin omgivningen pga en synlig ”räls”.  http://youtu.be/89sYmDbVfeE

Tandreglering Stureplan välkomnar alla barn och ungdomar som störs av ojämna tänder till en konsultation där vi gör en prognos angående framtida utveklingen av bettet och gör en ”cost benefit analys” dvs nyttan med en ev tandregleringsbehandling.